Get in
touch

new business
join us
press
Prague

Prague (HQ)

Polská 26

Prague 2

Czechia

San Francisco

San Francisco

Tehama st.44

San Francisco

United States

euprague

V roce 2020 získala firma Qusion s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy v zahraničním inkubátoru na projekt “Pobyt v zahraničním inkubátoru pro společnost Qusion s.r.o.” v Curychu za účelem expanze společnosti Qusion s.r.o na zahraniční trhy. Očekávaným výstupem je “inkubace společnosti v zahraničním inkubátoru a navázání nových partnerství a obchodních kontaktů, důležitých pro expanzi společnosti na Evropské trhy “. Projekt “Pobyt v zahraničním inkubátoru pro společnost Qusion s.r.o. ” je spolufinancován Evropskou unií.

qusion
© Qusion 2022